Skladištenje žitarica

Nudimo uslugu skladištenja žitarica. Usluga obuhvaća skladištenje žita, kukuruza, zobi, ječma, heljde i raža.

Usluga skladištenja žitarica

Nudimo uslugu skladištenja žitarica koja obuhvaća skladištenje žita, kukuruza, zobi, ječma, heljde i raža. Skladište se u silosima koji su zapremnine do 150 tona. Osnovni zadaci skladištenja su uskladištiti proizvod bez gubitaka kakvoće – kvalitete, bez gubitaka kvantitete – težine, povisiti kakvoću proizvoda te smanjiti troškove rada i sredstava po jedinici težine proizvoda.Pravilnim skladištenjem žitarica sprječavamo gubitke koji bi mogli nastati u skladištu te čuvamo kvalitetu žitarica.

Skladištenje u silosima zapremnine do 150 tona

Modernizirani silosi

Skladištenje svih vrsta žitarica

Silosi financirani sa sredstvima Europske unije

Silosa

Tona maksimalan kapacitet silosa

Godina iskustva

Satna briga o žitaricama

Usluga skladištenja žitarica odnosi se na;

Skladištenje žita

Usluga skladištenja žitarica odnosi se na skladištenje žita u silosima.

Skladištenje kukuruza

Usluga skladištenja žitarica odnosi se na skladištenje kukuruza u silosima.

Skladištenje zobi

Usluga skladištenja žitarica odnosi se na skladištenje zobi u silosima.

Skladištenje ječma

Usluga skladištenja žitarica odnosi se na skladištenje ječma u silosima.

Skladištenje suncokreta

Usluga skladištenja žitarica odnosi se na skladištenje suncokreta u silosima.

Skladištenje heljde

Usluga skladištenja žitarica odnosi se na skladištenje heljde u silosima.

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne upite i informacije kontaktirajte nas na broj telefona +385 31 850 001 ili na broj mobitela +385 97 603 9198.