Obrada tla

Nudimo uslugu obrade tla koja uključuje sijanje žitarica, tretiranje, berbu ili vršenje žitarica te baliranje sijena. Osim toga nudimo i prijevoz navedenoga.

Usluga obrade tla

Usluga obrade tla odnosi se na sijanje žitarica, tretiranje, berbu ili vršenje žitarica ta baliranje sijena. Ova usluga uključuje i uslužnu djelatnost prijevoza svega navedenog. Obrada tla predstavlja mehanički zahvat u pedosferu kojim se stvara antropogeno tlo u funkciji uzgoja različitih biljnih kultura koje koristi čovjek. Obradom tla održavaju se njegova povoljna svojstva optimalna za uzgajanu kulturu.

Obrada tla moderniziranim strojevima

Sijanje žitarica, berba, vršenje i baliranje sijena

Prijevoz žitarica i sijena

Optimalna priprema za uzgajanu kulturu

Hektara zemlje

Vozila poljoprivredne mehanizacije

Godina iskustva

Satna briga o tlu

Usluga obrade tla odnosi se na:

Sijanje

Usluga obrade tla odnosi se na sijanje poljoprivrednih kultura.

Tretiranje

Usluga obrade tla odnosi se na tretiranje tla zaštitnim sredstvima protiv nametnika.

Berba ili vršenje

Usluga obrade tla uključuje i berbu ili vršenje uzgajanih kultura.

Baliranje

Usluga obrade tla uključuje baliranje i prijevoz sijena.

Oranje

Usluga obrade tla odnosi se na oranje tla koje uklanja iznikle korove.

Tanjuranje

Usluga obrade tla odnosi se na tanjuranje  koje se provodi u stanju optimalne vlažnosti tla.

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne upite i informacije kontaktirajte nas na broj telefona +385 31 850 001 ili na broj mobitela +385 97 603 9198.